Učešće XIII Međunarodna konferencija “Aspekti doprinosa razvoja životnih vještina kod djece i mladih”

Uposlenici JU Odgojnog centra TK su uzeli učešća na XIII Međunarodna konferencija “Aspekti doprinosa razvoja životnih vještina kod djece i mladih”