Zaposlenici Odgojnog centra prisustvovali Okruglom stolu „Gender akcioni plan Grada Tuzla 2024- 2027. i rodna ravnopravnost osoba sa invaliditetom“

Dana 05. aprila 2024. godine u Tuzli održan je Okrugli sto: “Gender akcioni plan Grada Tuzla 2024-2027. i rodna ravnopravnost osoba sa invaliditetom” na kojem je učestvovalo 30 učesnika, gdje su svoje učešće dali i zaposlenici Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona..

Temu je bila posvećena Gender akcionom planu Grada Tuzla, koji je usvojen na sjednici gradskog vijeća u januaru, nakon 10 godina. Razgovaralo se o važnom pitanju rodne ravnopravnosti osoba s invaliditetom, sa naglaskom na žene i potrebi uključivanja pitanja invalidnosti u zakonske propise. 

.