Studijska posjeta Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Centru za socijalnu skrb Zagreb

Prvi dan studijske posjete bio je obilazak Odgojnog  zavoda i Odjelu maloljetničkog zatvora u
Požegi.

Prezentacija rada Odgojnog zavoda u Požegi
• Prijem maloljetnica i individualni planovi postupanja prema
maloljetnicama (uključujući specifične potrebe, ovisnosti, i sl.)
• Postupanje prema maloljetnicama; kreiranje sadržajnih i korisnih
aktivnosti za maloljetnice
• Korištenje zavodskih i vanzavodskih pogodnosti (formalni uslovi,
procjena stanja i rizika, provjere na terenu)

• Komunikacija sa porodicom, centrima za socijalnu skrb, obrazovnim
i zdravstvenim institucijama, poslodavcima, nevladinim sektorom
• Priprema za otpust i postpenalni tretman

Odjelu maloljetničkog zatvora u Požegi
• Prijem maloljetnika i maloljetnica, postupak dijagnostike, upućivanje
u ustanovu
• Individualni planovi postupanja prema maloljetnicima/ama (prema
specifičnim potrebama, uključujući ovisnosti)
• Uvjetni otpust, uloga zavoda, davanje mišljenja, nadzor tokom
uvjetnog otpusta
• Priprema za otpust i postpenalni tretman

Drugi dan posjeta Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u  Zagrebu

Uvodna izlaganja i razgovor o temama:
• Izricanje mjera i sankcija za maloljetnike
• Uloga suda u nadzoru izvršenja mjera i sankcija za maloljetnike
• Praksa uvjetnog otpusta

Treći dan posjeta Centru za socijalnu skrb u Zagrebu,
Uloga Centra u postupanju sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom
• u izricanju i provođenju alternativnih sankcija
• u provođenju kaznenih sankcija
• tokom izvršavanja zavodskih sankcija
• kod odobravanja pogodnosti
• tokom uvjetnog otpusta
• u postpenalnom tretmanu

 

Delegaciju su sacinjavali predstavnici Ministarstva pravde FBIH, Kpz Banja Luka, Odgojno-popravni dom Orašje,JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, KJU Disciplinski centar Sarajevo, Kpz Zenica i nas centar. Posjetu osigurao Unicef koju je provela konsultantska firma Lucid linx.

.