Aktuelno
Home / Vijesti / Studijska posjeta Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Centru za socijalnu skrb Zagreb

Studijska posjeta Upravi za zatvorski sustav Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u Zagrebu i Centru za socijalnu skrb Zagreb

Prvi dan studijske posjete bio je obilazak Odgojnog  zavoda i Odjelu maloljetničkog zatvora u
Požegi.

Prezentacija rada Odgojnog zavoda u Požegi
• Prijem maloljetnica i individualni planovi postupanja prema
maloljetnicama (uključujući specifične potrebe, ovisnosti, i sl.)
• Postupanje prema maloljetnicama; kreiranje sadržajnih i korisnih
aktivnosti za maloljetnice
• Korištenje zavodskih i vanzavodskih pogodnosti (formalni uslovi,
procjena stanja i rizika, provjere na terenu)

• Komunikacija sa porodicom, centrima za socijalnu skrb, obrazovnim
i zdravstvenim institucijama, poslodavcima, nevladinim sektorom
• Priprema za otpust i postpenalni tretman

Odjelu maloljetničkog zatvora u Požegi
• Prijem maloljetnika i maloljetnica, postupak dijagnostike, upućivanje
u ustanovu
• Individualni planovi postupanja prema maloljetnicima/ama (prema
specifičnim potrebama, uključujući ovisnosti)
• Uvjetni otpust, uloga zavoda, davanje mišljenja, nadzor tokom
uvjetnog otpusta
• Priprema za otpust i postpenalni tretman

Drugi dan posjeta Odjelu za mladež Općinskog kaznenog suda u  Zagrebu

Uvodna izlaganja i razgovor o temama:
• Izricanje mjera i sankcija za maloljetnike
• Uloga suda u nadzoru izvršenja mjera i sankcija za maloljetnike
• Praksa uvjetnog otpusta

Treći dan posjeta Centru za socijalnu skrb u Zagrebu,
Uloga Centra u postupanju sa maloljetnicima u kontaktu sa zakonom
• u izricanju i provođenju alternativnih sankcija
• u provođenju kaznenih sankcija
• tokom izvršavanja zavodskih sankcija
• kod odobravanja pogodnosti
• tokom uvjetnog otpusta
• u postpenalnom tretmanu

 

Delegaciju su sacinjavali predstavnici Ministarstva pravde FBIH, Kpz Banja Luka, Odgojno-popravni dom Orašje,JU Zavod za vaspitanje muške djece i omladine Sarajevo, KJU Disciplinski centar Sarajevo, Kpz Zenica i nas centar. Posjetu osigurao Unicef koju je provela konsultantska firma Lucid linx.

Check Also

Posjeta Tužilaštvu TK

Dana 17.06 2022.godine uposlenici JU Odgojnog centra TK posjetili su Tužilaštvo TK. Razgovarano je o ...