U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovana je radionica u JU Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac

Dana 11.03.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizovali su radionicu u J.U Mješovita srednja elektro-mašinska škola Lukavac. Tema radionice bila je vršnjačko nasilje i prezentacija ustanove, a rađena je radionica sa učenicima prvog razreda. Na radionici je bilo 32 učenika i nastavni profesor.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.