U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovana je radionica u O.Š Miričina

Dana 13.03.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizovali su radionicu u O.Š Miričina. Tema radionice bila je vršnjačko nasilje i prezentacija ustanove, a rađena je radionica sa učenicima prvog razreda. Na radionici je bilo 36 učenika VII,VIII i IX razreda, direktor,pedagogica i nastavni profesor.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.