U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovane su radionice u JU Gimnazija Živinice

Dana 18.03.2024. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizovali su radionicu u JU Gimnazija Živinice. Temr radionica bile su vršnjačko nasilje i prezentacija ustanove, a rađene su radionice sa učenicima prvog i drugog razreda. Na radionicima je bilo 63 učenika i nastavni profesor.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.