Učešće na “PRVOM KONGRESU PSIHOTERAPEUTRA U BIH”

Dana 23.03.- 26.03. se održava Prvi kongres psihoterapeuta u Bosni i Hercegovini (sa međunarodnim učešćem) pod nazivom PSIHOTERAPIJA SA SVIJETOM PROMJENA. Učešćem na kongresu zaposlenici Odgojnih centra daju svoj doprinos u razmijeni mišljenja o radu sa klijentima koji su marginalizirani.

.