Predstavljanje projekta” Prevencija delikvencije u osnovnim školama “

Dana 19.09.2023.godine, u Prvoj osnovnoj skoli Zivinice je predstavljen projekat ” Prevencija delikvencije u osnovnim školama “, pokretač projekta je Udruženje Prve osnovne škole Zivinice, te u sklopu i realizacije aktivnosti projekta, na sastanku su pozvani uposlenici Odgojnog centra Tk. Cilj projekta je prevencija društveno neprihvatljivog ponašanja kod učenika.

.