U sklopu preventivnih aktivnosti JU Odgojnog centra TK realizovane su dvije radionice u OŠ Simin Han

Dana 13.12.2023. godine zaposlenici Javne ustanove Odgojni centra TK realizirali su dvije radionice u Osnovnoj školi Simin Han. Tema radionica bila je međuvršnjačko nasilje, a rađene su radionice sa učenicima i sa roditeljima. Na radionicama je prisustvovalo 27 učenika i 17 roditelja.

Ovom aktivnošću je nastavljena već uspostavljena saradnja ove dvije ustanove sa ciljem smanjenja stope prisutnosti maloljetničke delikvencije na području Tuzlanskog kantona.  

Javna ustanova Odgojni centar Tuzlanskog kantona će i dalje nastaviti sa svojim planom i programom, a koji se tiče realizacija radionica u svim osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona, kako za učenike tako i za roditelje.

.